Norra Lilleskogsvägen 9, 441 96 Alingsås. Tel 0322-51281. Epost: lilleskog.info@svenskakyrkan.se
 


JULBORD på Lilleskog!

Julen närmar sig!
Lämna stressen för en stund och kom till oss och avnjut Lilleskogs hemlagade julbord.
Vi erbjuder härlig julmat i en hemtrevlig, alkoholfri miljö.

Pris 425 kr inkl glögg, bordsdryck, kaffe och dessert.

Personalen hälsar er
hjärtligt välkomna!

Ring för bokning:
0322-51281

 

 

FONDER
finns att söka för vistelse
på rekreationsvecka och retreat, samt samtal
för unga vuxna!

Mer inf i folder här>>>

 

 

 

OM LILLESKOG

• Välkommen till Lilleskog! Skara stifts Själavårdsinstitut finns på stiftets gård Lilleskog strax utanför Alingsås. Det här är en plats där goda möten och samtal är i centrum. Själavårdens mångfald genomsyrar verksamheten såväl till innehåll som i gårdens vackra miljö för stillhet, fördjupning, delande och måltidsgemenskap. På Lilleskog kan du stanna till längs livsvägen en kortare eller längre stund.
• På Själavårdsinstitutet är samtal, retreater, rekreationsveckor och fortbildning i själavård basen i verksamheten som ska vara förebyggande, bearbetande, behandlande och fördjupande. Har du eller din grupp särskilda önskemål finns på Lilleskog möjlighet att forma dagar som möter dessa. Genom att gården är liten och har en välbevarad hemmiljö finns möjlighet till en annorlunda upplevelse där hela människan får finnas med. I kalendariet hittar du vad som fortlöpande händer på Själavårdsinstitutet. Vi välkomnar dig! • Läs mer om verksamheten här>>>

Folder om Lilleskog>>
Folder med program>>

• VÄGBESKRIVNING:
Avfarter från E20 till Lilleskog:
• E20 norrifrån, tag av vid Bodarnemotet avfart nr 94. Håll direkt höger i första rondellen. Följ skyltning mot Lilleskog!
• E20 från Göteborg, tag av vid Bodarnemotet, avfart höger, sedan direkt höger skyltat Lilleskog Stiftsgård.
• Tåg till Alingsås: Pendeltåg från Göteborg/Alingsås, avstigning Västra Bodarna, gå 2 km ELLER:
• Buss 561/562 från Alingsås Central. Avstigning Västra Bodarnavägen. 5 min promenad till Lilleskog.
TAXI från Järnvägsstationen till Lilleskog: 120 kr om du bokar Ödenäs Taxi dagen före din resa.
Tel 0322 – 530 50. Resan får du på din faktura för vistelsen  på Lilleskog.


• Karta här>>>

GPS-koordinater till Lilleskog:

Latitud: 57.89693868219024
Longitud: 12.491331696510315

KONTAKT


Rekreationsvecka 2017: 13-17 mars

Välkommen till dagar för återhämtning med möjlighet till avspänning, vila och reflektion utifrån dina egna behov.Möjlighet till subventionerat pris finns. Läs mer>>>

"Öppen atelje” för skapande i Gula huset!

Här finns rum och material för eget skapande i bild och form under vistelsen på Lilleskog.
Se bilder och mer information här >>>


FORTBILDNING I SJÄLAVÅRD 2017

Ny kurs startar 2017. Välkommen att anmäla dig! • Våren 2017 startar en ny kursomgång med den efterfrågade
fortbildningen i själavård för präster, diakoner och pedagoger.
Utbildningen riktar sig till dig som har en teologisk,
diakonal eller pedagogisk utbildning på högskolenivå, eller annan utbildning som motsvarar kravet på förkunskaper
i själavård.

Den egna processen och reflektionen över uppgiften som själavårdare är utgångspunkten i fortbildning.
Detta sker genom att det under hela utbildningstiden är ett samspel mellan det vardagliga själavårdande arbetet, seminarier, egen själavård, arbetshandledning och litteraturstudier. Deltagarna förutsätts kunna avsätta tid för alla dessa obligatoriska moment. Deltagarantalet är begränsat till 15 platser
Ladda ner folder här>>>

FÖRDJUPNINGSUTBILDNING I SJÄLAVÅRD 21–23 mars 2017

Tema för utbildningen är "Längtan till liv - om existentiella perspektiv i sökandet efter ett hållbart liv".

Under denna kurs lyfter vi fram och utforskar människans existentiella längtan. Genom föreläsningar, workshops och film undersöker vi hur människors längtan kan komma till uttryck i existentiella teman som mening, ansvar, skuld, relationer och tidens begränsning. Utifrån dessa teman möter vi också några av evangeliebokens texter.  

Kursen är en fördjupning av tidigare kurser om existentiella perspektiv, men du behöver inte ha gått tidigare kurser på detta tema. För dig som gått Själavårdsinstitutets fortbildning i Själavård är detta ett tillfälle till ytterligare fördjupning.  

Medverkar gör TD Björn Wiedel, själavårdslärare och författare, Elisabeth Malm, leg psykoterapeut med existentiell inriktning och Hans Nilsson, medarbetare vid Skara stifts själavårdsinstitut, Lilleskog.
Tid och plats
21–23 mars 2017, Skara stifts själavårdsinstitut, Lilleskog
Start 12.30, avslut 13.00.
Kostnad
5 500 kronor.
Information och anmälan
Hans Nilsson, 0322-512 84, hans.d.nilsson@svenskakyrkan.se
Anmälan senast 17 februari till info.lilleskog@svenskakyrkan.se

ARBETSHANDLEDNING

Dags för arbetshandledning

Arbetshandledning är ett viktigt verktyg för att utveckla kvaliteten i det egna arbetet och tillvara din egen professionella och personliga utveckling. Genom att handledning förebygger skadlig stress, förslitning och utmattning är den ett sätt att
förbättra den psykosociala arbetsmiljön.
Vid Skara stifts Själavårdsinstitut, startar kontinuerligt nya grupper i arbetshandledning. Nu är det dags att anmäla dig
för att vara med i grupper som startar i början av hösten 2016.

- Grupp för blandade yrkeskategorier inom Skara stift. En torsdag/månad
- Grupp för dig med delegerat arbetsledningsansvar. En onsdag/månad

Pris: 1000 kr/termin + moms
Anmälan och mer information om arbetshandledning vid Själavårdsinstitutet, kontakta Hans Nilsson, tfn 0322 – 512 84, hans.d.nilsson@svenskakyrkan.se.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

• För mer information om vad som händer på Själavårdsinsitutet under året, se kalendarium här>>
• Läs mer om verksamheten på Själavårdsinsitutet här>>


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mötesplats för din grupp under en eller flera dagar!

Lilleskog är en plats för goda möten för din församlings arbetslag eller grupp.
Välkommen att kontakta oss för att boka din vistelse och för att samtala kring hur just era tankar
med dagarna på Lilleskog ser ut.