Norra Lilleskogsvägen 9, 441 96 Alingsås. Tel 0322-51281. Epost: lilleskog.info@svenskakyrkan.se
 


FONDER
finns att söka för vistelse
på rekreationsvecka och retreat, samt samtal
för unga vuxna!

Mer inf i folder här>>>

 

 

 

OM LILLESKOG

• Välkommen till Lilleskog! Skara stifts Själavårdsinstitut finns på stiftets gård Lilleskog strax utanför Alingsås. Det här är en plats där goda möten och samtal är i centrum. Själavårdens mångfald genomsyrar verksamheten såväl till innehåll som i gårdens vackra miljö för stillhet, fördjupning, delande och måltidsgemenskap. På Lilleskog kan du stanna till längs livsvägen en kortare eller längre stund.
• På Själavårdsinstitutet är samtal, retreater, rekreationsveckor och fortbildning i själavård basen i verksamheten som ska vara förebyggande, bearbetande, behandlande och fördjupande. Har du eller din grupp särskilda önskemål finns på Lilleskog möjlighet att forma dagar som möter dessa. Genom att gården är liten och har en välbevarad hemmiljö finns möjlighet till en annorlunda upplevelse där hela människan får finnas med. I kalendariet hittar du vad som fortlöpande händer på Själavårdsinstitutet. Vi välkomnar dig! • Läs mer om verksamheten här>>>

Folder om Lilleskog>>
Folder med program>>

• VÄGBESKRIVNING:
Avfarter från E20 till Lilleskog:
• E20 norrifrån, tag av vid Bodarnemotet avfart nr 94. Håll direkt höger i första rondellen. Följ skyltning mot Lilleskog!
• E20 från Göteborg, tag av vid Bodarnemotet, avfart höger, sedan direkt höger skyltat Lilleskog Stiftsgård.
• Tåg till Alingsås: Pendeltåg från Göteborg/Alingsås, avstigning Västra Bodarna, gå 2 km ELLER:
• Buss 561/562 från Alingsås Central. Avstigning Västra Bodarnavägen. 5 min promenad till Lilleskog.
TAXI från Järnvägsstationen till Lilleskog: 120 kr om du bokar Ödenäs Taxi dagen före din resa.
Tel 0322 – 530 50. Resan får du på din faktura för vistelsen  på Lilleskog.


• Karta här>>>

GPS-koordinater till Lilleskog:

Latitud: 57.89693868219024
Longitud: 12.491331696510315

KONTAKT

Demens och existentiella behov vid palliativ vård
Seminariedag den 27 april

Medverkande: Johan Sundelöf, överläkare, specialist i geriatrik och diplomerad i palliativ medicin. • Ann Allan, dotter till en mor som alltmer drabbas av demens.
Peter Strang, cancerspecialist och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet.
Målgrupp: Personal inom vård och omsorg, kyrka/trossamfund samt övriga intresserade. Kostnad: 975 kr plus moms. Anmälanwww.betaniastiftelsen.nu senast den 18 april. Ladda ner programblad här>>>


Veckoslutsretreat i vårens tid 10-12 mars
”Ansikte mot ansikte”

I retreatens meditationer möter vi Bibelns gestalter som kämpade med Gud. Hur ser vår brottning ut? Vilket ansikte möter vi och vilket längtar vi efter att få möta? En helg för dig som vill hämta ny kraft, få tid för avspänning, reflektion och tystnad.
Ledare är Bo-Lennart Johansson och Helena Högström.
Start 18:00, avslut 13:30 * Pris 2 850 kronor


Rekreationsveckor: 13-17 februari och 13-17 mars

Välkommen till dagar för återhämtning med möjlighet till avspänning, vila och reflektion utifrån dina egna behov.
Möjlighet till subventionerat pris finns. Läs mer>>>

Ännu några platser kvar på kursen:
”Längtan till liv – om existentiella perspektiv i sökandet efter ett hållbart liv” 21 – 23 mars!
(se mer information längre ner på denna sida)


Meditationsrum invigt på kapellets vind

I närvaro av anställda och styrelse kunde det efterlängtade meditationsrummet invigas före jul av biskop Åke Bonnier. "Vi har saknat, längtat och drömt om ytterligare ett rum för verksamheten: ett tomhetens, och enkelhetens rum - ett rum för det ordlösa samtalet. För meditation, stillhet och avslappning som är viktiga delar i verksamheten.
Nu har Lilleskog fått det rummet. Ett tomt rum – ett öppet rum – ett rum vi nu ser fram emot att få lära känna," sade föreståndare Helena Högström. Läs mer här>>>


"Öppen atelje” för skapande i Gula huset!

Här finns rum och material för eget skapande i bild och form under vistelsen på Lilleskog.
Se bilder och mer information här >>>


FORTBILDNING I SJÄLAVÅRD 2017

Ny kurs startar 2017. Välkommen att anmäla dig! • Våren 2017 startar en ny kursomgång med den efterfrågade
fortbildningen i själavård för präster, diakoner och pedagoger.
Utbildningen riktar sig till dig som har en teologisk,
diakonal eller pedagogisk utbildning på högskolenivå, eller annan utbildning som motsvarar kravet på förkunskaper
i själavård.

Den egna processen och reflektionen över uppgiften som själavårdare är utgångspunkten i fortbildning.
Detta sker genom att det under hela utbildningstiden är ett samspel mellan det vardagliga själavårdande arbetet, seminarier, egen själavård, arbetshandledning och litteraturstudier. Deltagarna förutsätts kunna avsätta tid för alla dessa obligatoriska moment. Deltagarantalet är begränsat till 15 platser
Ladda ner folder här>>>

FÖRDJUPNINGSUTBILDNING I SJÄLAVÅRD 21–23 mars 2017

Tema för utbildningen är "Längtan till liv - om existentiella perspektiv i sökandet efter ett hållbart liv".

Under denna kurs lyfter vi fram och utforskar människans existentiella längtan. Genom föreläsningar, workshops och film undersöker vi hur människors längtan kan komma till uttryck i existentiella teman som mening, ansvar, skuld, relationer och tidens begränsning. Utifrån dessa teman möter vi också några av evangeliebokens texter.  

Kursen är en fördjupning av tidigare kurser om existentiella perspektiv, men du behöver inte ha gått tidigare kurser på detta tema. För dig som gått Själavårdsinstitutets fortbildning i Själavård är detta ett tillfälle till ytterligare fördjupning.  

Medverkar gör TD Björn Wiedel, själavårdslärare och författare, Elisabeth Malm, leg psykoterapeut med existentiell inriktning och Hans Nilsson, medarbetare vid Skara stifts själavårdsinstitut, Lilleskog.
Tid och plats
21–23 mars 2017, Skara stifts själavårdsinstitut, Lilleskog
Start 12.30, avslut 13.00.
Kostnad
5 500 kronor.
Information och anmälan
Hans Nilsson, 0322-512 84, hans.d.nilsson@svenskakyrkan.se
Anmälan senast 17 februari till info.lilleskog@svenskakyrkan.se

ARBETSHANDLEDNING

Dags för arbetshandledning

Arbetshandledning är ett viktigt verktyg för att utveckla kvaliteten i det egna arbetet och tillvara din egen professionella och personliga utveckling. Genom att handledning förebygger skadlig stress, förslitning och utmattning är den ett sätt att
förbättra den psykosociala arbetsmiljön.
Vid Skara stifts Själavårdsinstitut, startar kontinuerligt nya grupper i arbetshandledning. Nu är det dags att anmäla dig
för att vara med i grupper som startar i början av hösten 2016.

- Grupp för blandade yrkeskategorier inom Skara stift. En torsdag/månad
- Grupp för dig med delegerat arbetsledningsansvar. En onsdag/månad

Pris: 1000 kr/termin + moms
Anmälan och mer information om arbetshandledning vid Själavårdsinstitutet, kontakta Hans Nilsson, tfn 0322 – 512 84, hans.d.nilsson@svenskakyrkan.se.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

• För mer information om vad som händer på Själavårdsinsitutet under året, se kalendarium här>>
• Läs mer om verksamheten på Själavårdsinsitutet här>>


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mötesplats för din grupp under en eller flera dagar!

Lilleskog är en plats för goda möten för din församlings arbetslag eller grupp.
Välkommen att kontakta oss för att boka din vistelse och för att samtala kring hur just era tankar
med dagarna på Lilleskog ser ut.