Norra Lilleskogsvägen 9, 441 96 Alingsås. Tel 0322-51281. Epost: lilleskog.info@svenskakyrkan.se
 

FONDER
finns att söka för vistelse
på rekreationsvecka och retreat, samt samtal
för unga vuxna!

Mer inf i folder här>>>

 

 

 

OM LILLESKOG

• I 25 år har Lilleskog varit Skara stifts själavårdsinstitut. Avsikten har hela tiden varit att den vackra herrgårdslika gården på höjden ska få vara en plats där vi kan pausa längre eller kortare stunder längs vår livsväg.
• På Lilleskog är samtalen, retreater, rekreationsveckor och fördjupning i själavård basen i verksamheten.
Utrymme finns även att möta det som är din eller din grupps särskilda behov. • Genom att gården är liten och har en bevarad hemmiljö, finns möjlighet till en annorlunda upplevelse där hela människan får finnas med.
• Känn dig varmt välkommen! • Läs mer om verksamheten här>>>

Folder finns här >>

• VÄGBESKRIVNING:
Avfarter från E20 till Lilleskog:
• E20 norrifrån, tag av vid Bodarnemotet avfart nr 94. Håll direkt höger i första rondellen. Följ skyltning mot Lilleskog!
• E20 från Göteborg, tag av vid Bodarnemotet, avfart höger, sedan direkt höger skyltat Lilleskog Stiftsgård.
• Tåg till Alingsås: Pendeltåg från Göteborg/Alingsås, avstigning Västra Bodarna, gå 2 km ELLER:
• Buss 561/562 från Alingsås Central. Avstigning Västra Bodarnavägen. 5 min promenad till Lilleskog.
TAXI från Järnvägsstationen till Lilleskog: 120 kr om du bokar Ödenäs Taxi dagen före din resa.
Tel 0322 – 530 50. Resan får du på din faktura för vistelsen  på Lilleskog.


• Karta här>>>

GPS-koordinater till Lilleskog:

Latitud: 57.89693868219024
Longitud: 12.491331696510315

KONTAKT


Retreat i sommartid 27-30 juni – Längtan

I vår djupaste längtan blir vi människor som tydligast med vilka vi är. I retreatens tystnad, meditationer och gitarrmusik får vi tid och rum att söka efter den längtan
som är källan i vårt liv. Tillfälle ges till enskilda samtal. Möjlighet finns till vandringar
i den vackra naturen i Lilleskogs omgivningar. Om vädret tillåter ordnas också en pilgrimsvandring. • Ledare är Ulla Käll, diakon, retreatledare och musiker, Hans Nilsson, Själavårdsinstitutet. • Start:18.00, avslut 13.30. Pris: 3 650 kronor


30 juni - 3 juli SKRIVARKURS
– Att skriva sig till försoning

Ledare: Författaren Anita Goldman
Start: 16.00, avslut 13.30
Pris: 4 950 kronor

För mer information om kursledaren: www.anitagoldman.com


"Öppen atelje” för skapande i Gula huset!

Här finns rum och material för eget skapande i bild och form under vistelsen på Lilleskog. Se bilder och mer information här >>>


FORTBILDNING I SJÄLAVÅRD 2017

Ny kurs startar 2017. Välkommen att anmäla dig! • Våren 2017 startar en ny kursomgång med den efterfrågade fortbildningen i själavård för präster, diakoner och pedagoger. Utbildningen riktar sig till dig som har en teologisk, diakonal eller pedagogisk utbildning och har varit i tjänst i minst två år.
Den egna processen och reflektionen över uppgiften som själavårdare är utgångspunkten i fortbildningen. Detta sker genom att det under hela utbildningstiden är ett samspel mellan det vardagliga själavårdande arbetet, seminarier, handledning och litteraturstudier. Som deltagare förutsätts du kunna avsätta tid för alla dessa delar under utbildningens gång.

Ladda ner folder här>>>

ARBETSHANDLEDNING 2016

Arbetshandledning är en möjlighet för alla med tjänst i Svenska kyrkan i Skara stift att ta ett steg åt sidan och sätta ord och tankar på sin yrkesroll och arbetssituation för att få hjälp att utveckla sin yrkeskompetens och kvalitetssäkra sitt arbete.

Kvalificerad yrkeshandledning är en självklar och integrerad del av arbetet inom kyrkan där vi möter människor i många olika livssituationer.

Handledning erbjuds anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i Skara stift och kan ske i olika former.
Men även den som tillhör andra än dessa grupper har möjlighet att kontakta Själavårdsinstitutet för handledning.
Platsen är Själavårdsinstitutet om inget annat anges. Kostnad 1.000:-/ termin som arbetsgivaren betalar.

Följande grupper är på gång att starta:

• En grupp för blandade yrkeskategorier

När olika kategorier möts i en handledningsgrupp underlättas våra möjligheter att lära av varandras perspektiv för att bättre kunna arbeta ”Tillsammans i Skara stift”.  Gruppen samlas i Skövde Prostgården, 1 fredag/månad.                          

Start 22 januari kl. 10.00. Ledare är Bengt Gustavsson, präst, psykoterapeut och handledare.

• Handledningsgrupper för dig som arbetar med att möta flyktingar

Preliminär start 25/2 2016 kl. 10-12. Ledare är Hans Nilsson, psykoterapeut och handledare.
 
I följande grupper finns utrymme för ytterligare deltagare:


Handledningsgrupp för präster respektive och diakoner (samlas tisdagar), samt i handledningsgrupp för dig med delegerat chefs- och ledningsansvar (onsdagar).

För mer information och anmälan till arbetshandledning, kontakta Hans Nilsson 0322 – 512 84 eller hans.d.nilsson@svenskakyrkan.se.
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

• För mer information om vad som händer på Själavårdsinsitutet under året, se kalendarium här>>
• Läs mer om verksamheten på Själavårdsinsitutet här>>


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mötesplats för din grupp under en eller flera dagar!

Lilleskog är en plats för goda möten för din församlings arbetslag eller grupp.
Välkommen att kontakta oss för att boka din vistelse och för att samtala kring hur just era tankar
med dagarna på Lilleskog ser ut.