Norra Lilleskogsvägen 9, 441 96 Alingsås. Tel 0322-51281. Epost: lilleskog.info@svenskakyrkan.se
 

FONDER
finns att söka för vistelse
på rekreationsvecka och retreat, samt samtal
för unga vuxna!

Mer inf i folder här>>>

 

 

 

OM LILLESKOG

• Välkommen till Lilleskog! Skara stifts Själavårdsinstitut finns på stiftets gård Lilleskog strax utanför Alingsås. Det här är en plats där goda möten och samtal är i centrum. Själavårdens mångfald genomsyrar verksamheten såväl till innehåll som i gårdens vackra miljö för stillhet, fördjupning, delande och måltidsgemenskap. På Lilleskog kan du stanna till längs livsvägen en kortare eller längre stund.
• På Själavårdsinstitutet är samtal, retreater, rekreationsveckor och fortbildning i själavård basen i verksamheten som ska vara förebyggande, bearbetande, behandlande och fördjupande. Har du eller din grupp särskilda önskemål finns på Lilleskog möjlighet att forma dagar som möter dessa. Genom att gården är liten och har en välbevarad hemmiljö finns möjlighet till en annorlunda upplevelse där hela människan får finnas med. I kalendariet hittar du vad som fortlöpande händer på Själavårdsinstitutet. Vi välkomnar dig! • Läs mer om verksamheten här>>>

Folder om Lilleskog>>
Folder med program>>

• VÄGBESKRIVNING:
Avfarter från E20 till Lilleskog:
• E20 norrifrån, tag av vid Bodarnemotet avfart nr 94. Håll direkt höger i första rondellen. Följ skyltning mot Lilleskog!
• E20 från Göteborg, tag av vid Bodarnemotet, avfart höger, sedan direkt höger skyltat Lilleskog Stiftsgård.
• Tåg till Alingsås: Pendeltåg från Göteborg/Alingsås, avstigning Västra Bodarna, gå 2 km ELLER:
• Buss 561/562 från Alingsås Central. Avstigning Västra Bodarnavägen. 5 min promenad till Lilleskog.
TAXI från Järnvägsstationen till Lilleskog: 120 kr om du bokar Ödenäs Taxi dagen före din resa.
Tel 0322 – 530 50. Resan får du på din faktura för vistelsen  på Lilleskog.


• Karta här>>>

GPS-koordinater till Lilleskog:

Latitud: 57.89693868219024
Longitud: 12.491331696510315

KONTAKT


Veckoslutsretreat ”Väntan” 18 – 20 november

Det finns en väntan nedlagd i våra liv. Hur ser din väntan ut? Vad väntar du på?

En helg för dig som vill hämta ny kraft, få tid för avspänning, reflektion och tystnad.
Ledare är Eva Månsson Carleheden och Hans Nilsson
Start 18.00, avslut 13.30
Pris: 2 850 kronor


Rekreationsveckor 2016 – 2017:
17-21 okt 2016 och 13-17 mars 2017


Välkommen till dagar för återhämtning med möjlighet till avspänning, vila och reflektion utifrån dina egna behov.Möjlighet till subventionerat pris finns. Läs mer>>>

Själavård för utnyttjade 29 november. Fortbildningsdag för jourhavande präst och övriga intresserade

Medverkar gör Monica Eckerdal, Inger Lise Olsén, handläggare på Kyrkokansliet i genusfrågor, samt Eva Månsson Carleheden. Start 09.30, avslut 16.00. Pris: Ingen kostnad för dig som är jourpräst i Skara stift. 900 kronor för övriga, ankomstkaffe och lunch inkluderas. Anmälan senast 11 november.
Info: Eva Månsson Carleheden 0322-51286, eva.m.carleheden@svenskakyrkan.se

"Öppen atelje” för skapande i Gula huset!

Här finns rum och material för eget skapande i bild och form under vistelsen på Lilleskog.
Se bilder och mer information här >>>


FORTBILDNING I SJÄLAVÅRD 2017

Ny kurs startar 2017. Välkommen att anmäla dig! • Våren 2017 startar en ny kursomgång med den efterfrågade
fortbildningen i själavård för präster, diakoner och pedagoger.
Utbildningen riktar sig till dig som har en teologisk,
diakonal eller pedagogisk utbildning på högskolenivå, eller annan utbildning som motsvarar kravet på förkunskaper
i själavård.

Den egna processen och reflektionen över uppgiften som själavårdare är utgångspunkten i fortbildning.
Detta sker genom att det under hela utbildningstiden är ett samspel mellan det vardagliga själavårdande arbetet, seminarier, egen själavård, arbetshandledning och litteraturstudier. Deltagarna förutsätts kunna avsätta tid för alla dessa obligatoriska moment. Deltagarantalet är begränsat till 15 platser
Ladda ner folder här>>>

ARBETSHANDLEDNING

Dags för arbetshandledning

Arbetshandledning är ett viktigt verktyg för att utveckla kvaliteten i det egna arbetet och tillvara din egen professionella och personliga utveckling. Genom att handledning förebygger skadlig stress, förslitning och utmattning är den ett sätt att
förbättra den psykosociala arbetsmiljön.
Vid Skara stifts Själavårdsinstitut, startar kontinuerligt nya grupper i arbetshandledning. Nu är det dags att anmäla dig
för att vara med i grupper som startar i början av hösten 2016.

- Grupp för blandade yrkeskategorier inom Skara stift. En torsdag/månad
- Grupp för dig med delegerat arbetsledningsansvar. En onsdag/månad

Pris: 1000 kr/termin + moms
Anmälan och mer information om arbetshandledning vid Själavårdsinstitutet, kontakta Hans Nilsson, tfn 0322 – 512 84, hans.d.nilsson@svenskakyrkan.se.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

• För mer information om vad som händer på Själavårdsinsitutet under året, se kalendarium här>>
• Läs mer om verksamheten på Själavårdsinsitutet här>>


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mötesplats för din grupp under en eller flera dagar!

Lilleskog är en plats för goda möten för din församlings arbetslag eller grupp.
Välkommen att kontakta oss för att boka din vistelse och för att samtala kring hur just era tankar
med dagarna på Lilleskog ser ut.