Norra Lilleskogsvägen 9, 441 96 Alingsås. Tel 0322–51281
 
line decor
  
line decor


 
 
 

PERSONAL

Tel till Själavårdsinstitutet: 0322–51282

Föreståndare: Helena Högström
Präst/psykoterapeut, handledare
helena.hogstrom@svenskakyrkan.se
Tel: 0322–512 83

Eva Månsson Carleheden
Präst/handledare
Eva.m.carleheden@svenskakyrkan.se
Tel: 0322–512 86
Anna Apell
Präst
anna.apell@svenskakyrkan.se
Tel: 0322–512 84
Bo-Lennart Johansson
Präst/handledare
bo-lennart.johansson@svenskakyrkan.se
Tel: 0322–512 87

Victoria Bjelkholm
Husmor
lilleskog.info@svenskakyrkan.se
Tel: 0322–51281

Daniel Terneby
Bitr husmor
Mia Mancini
Kök
Christel Blinzinger
Kök
Gunilla Åhlvik
Vaktmästare
Pernilla Gustafsson
Kök
 
   

 

 

 

 

 
 

 
 

LOKALER

• ALLMÄNNA UTRYMMEN

• KONFERENSLOKALER

• LOGI

• KAPELL & IKONER

• HISTORIA

• VÄGBESKRIVNING:

OBS nya avfarter till Lilleskog pga vägombyggnad! Från E20 norrifrån, tag av vid Bodarnemotet. Följ sedan skyltning mot Lilleskog!
E20 från Göteborg, tag avfart höger skyltad Lilleskog Stiftsgård.

KONTAKT