Norra Lilleskogsvägen 9, 441 96 Alingsås. Tel 0322–51281/husmor, 51282/samtal och handledning
 
line decor
  
line decor

 
 
 

 
 

VERKSAMHETEN PÅ LILLESKOG

Klicka på den rubrik nedan som du vill veta mer om!

SAMTAL OCH ARBETSHANDLEDNINGRETREATER
• KURSER & FORTBILDNING •
• REKREATIONSVECKOR • SEMINARIER

 

SAMTAL

Alla kommer vi i situationer i livet då vi behöver någon att tala med. Anledningen till att söka samtal kan vara många. Det kan vara frågor som rör vårt arbete eller uppdrag, men också personliga eller existentiella frågor som vi behöver stöd och hjälp att bearbeta i samband med livskris, separation
eller dödsfall. Skara stift erbjuder anställda, anhöriga, förtroendevalda och ideella medarbetare möjligheten att gå i samtal. På Själavårdsinstitutet finns präster och psykoterapeuter som arbetar med själavårdandesamtal, krisbearbetning, psykoterapi och familjerådgivning. Även andra än ovan nämnde grupper är välkomna att kontakta Själavårdsinstitutet för samtalsstöd. För tidsbeställning, ring 0322-512 82.

ARBETSHANDLEDNING

Arbetshandledning är ett viktigt verktyg för att utveckla kvaliteten i det egna arbetet och ta tillvara din egen professionella och personliga utveckling. Handledning förebygger skadlig stress, förslitning och utmattning och är också ett sätt att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Att i vardagen avsätta tid för handledning motverkar isolering och ökar tillfredsställelsen i arbetet.
Arbetshandledning erbjuds anställda i Skara stift och kan ske i olika former.

– Arbetshandledning i grupp

En handledningsgrupp kan utgöras av deltagare från en och samma yrkesgrupp eller av olika yrkeskategorier. I gruppen får du möjlighet att tillsammans med en utbildad handledare dela erfarenheter av ditt arbete och bearbeta förhållningssätt och förväntningar i relation till uppdraget.
Nya grupper börjar med jämna mellanrum och träffas under ett till två års tid. Grupphandledning
kan också ske med ett team från en och samma arbetsplats, t ex ett arbetslag.

– Individuell handledning
Du och en utbildad handledare möts. Med utgångspunkt i din arbetssituation reflekterar ni kring
dina möjligheter att möta utmaningar och svårigheter i arbetet. Personliga samtal och enskild handledning är kostnadsfria för dig som är anställd, anhörig, förtroendevald eller ideell medarbetare i en församling i Skara stift. Grupphandledning kostar 1000 kr/termin och deltagare. Övriga betalar för personliga samtal och handledning enligt särskild taxa. För tidsbeställning och information 0322-512 82

RETREATER

Att åka på retreat är en möjlighet att för ett veckoslut eller flera dagar leva i avskildhet och stillhet, för att återvinna balansen, fördjupas och vila. Retreat bygger på enkelhet, frihet och tystnad. Dagarnas schema växlar mellan måltider, gudstjänster, undervisning/meditationspass
och ger stort utrymme för egen tid. Tillfälle till enskilda samtal erbjuds.
För aktuellt retreatprogram se kalendariet

Program för en veckoslutsretreat på Lilleskog:

Fredag
18.00 Ankomst och kvällsmat
19.00 Information
19.30 Avspänning
20.00 Aftonbön
20.15 Kvällste/kaffe och smörgås
Lördag
8.15 Morgonbön
8.30 Frukost
10.00 Meditation
12.15 Middagsbön
12.30 Middag
15.00 Kaffe
15.30 Meditation i kapellet
17.00 Kvällsmat
18.00 Tyst bön i kapellet
19.30 Avspänning
20.00 Aftonbön
20.15 Kvällste/kaffe och smörgås
Söndag
8.00 Mässa
8.30 Frukost
10.00 Meditation
12.00 Avslutning
12.30 Lunch och därefter hemfärd

ABC-retreater
ABC-retreater riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta i pastorat/församling som anställd eller ideell medarbetare. Församlingsarbetare från kristna samfund är välkomna. ABC retreaterna
fungerar som ett rullande program av sammanhängande retreater och ger stöd åt ett långsiktigt samspel mellan retreat och vardagsliv. Ledare är Magnus Malm och en kaplan. För frågor om retreaterna kontakta Magnus på 0322-66 10 07.
E-retreat - retreat med enskild vägledning
Denna retreatform utgår från Ignatius av Loyolas ”Andliga övningar” med enskild bön och meditation men utan gemensam undervisning. Som retreatdeltagare har du en vägledare som du dagligen träffar för samtal och vägledning. Du kan göra denna retreat som en fortsättning på ABC, men kan också välja att gå direkt på en retreat med enskild vägledning. E-retreaterna är ett samarbete mellan Skara stift, Göteborgs stift och den ekumeniska föreningen Kompass.
Se kalendariet för aktuella ABC och E-retreater

ETTÅRIG FORTBILDNING I SJÄLAVÅRD FÖR DIAKONER, PEDAGOGER OCH PRÄSTER

Utbildningen riktar sig till dig som har en teologisk, diakonal eller pedagogisk utbildning på högskolenivå, eller annan utbildning som motsvarar kravet på förkunskaper i själavård.
Den egna processen och reflektionen över uppgiften som själavårdare är utgångspunkten i fortbildning. Detta sker genom att det under hela utbildningstiden är ett samspel mellan det vardagliga själavårdande arbetet, seminarier, egen själavård, arbetshandledning och litteraturstudier. Deltagarna förutsätts kunna avsätta tid för alla dessa obligatoriska moment. Deltagarantalet är begränsat till 15 platser. Folder här>>

FÖRDJUPNINGSUTBILDNING I SJÄLAVÅRD

Dessa utbildningar, som sträcker sig över 2-3 dagar, är fristående fördjupningstillfällen
kring något specifikt ämne inom själavård. Utbildningarna riktar sig bl a till den som gått fortbildningen i själavård. Men även till den som är intresserad av, eller arbetar med själavård och söker fördjupning kring det aktuella temat för utbildningstillfället. • För aktuell information om program, se kalendariet !

REKREATIONSVECKOR

Veckorna är öppna för alla som längtar efter återhämtning och hjälp att se på sin situation. Det kan bottna i belastningar i arbete, relationer och hälsa eller röra sig om ett mer allmänt behov av eftertanke och vila. Upplägget på dagarna lägger stor vikt vid respekt för den enskildes behov.
Under rekreationsveckan erbjuds;
• Ett trevligt enkelrum, vackra uppehållsrum,
bibliotek och promenadmöjligheter
i en omväxlande natur
• Tre enskilda samtal med samtalsterapeut
vid Själavårdsinstitutet
• Behandling med taktil massage
• Tre undervisningspass om psykisk
hälsa
• Möjlighet till stillhet och meditation
i gårdens kapell
• Avspänningsövningar
• Örtbad (tillval)

En dag på en rekreationsvecka:
08.30 Frukost
11.00 Kaffe
12.15 Andrum
12.30 Lilleskogslunch
15.00 Kaffe
16.00 Reflektionspass i Tärnan
17.00 Kvällsmat
18.30 Avspänning
20.00 Kvällste/kaffe och smörgås

• Se kalendariet för aktuella rekreationsveckor!

”Anhörigvårdarvecka”
Rekreationsvecka för dig som vårdar anhörig i hemmet. Att vara anhörigvårdare är att leva i en mycket speciell situation. Under veckan fokuserar vi på vad det kan innebära och föra med sig.

DRÖMSEMINARIUM

Nattens drömmar kan liknas vid en frökapsel där slumrande möjligheter vilar. Drömspråket vill visa oss på dessa möjligheter. Drömmen är ett brev vi skriver till oss själva om vårt liv och de vägval vi ofta står vid. Vi kan säga att drömspråket är det sannaste språk vi äger. Vi arbetar med våra drömmar i grupp där vi delar våra tankar och erfarenheter. OBS se kalendariet för aktuella drömseminarier!

SEMINARIEDAGAR

Själavårdsinstitutet arrangerar regelbundet seminariedagar kring aktuella teman i själavård för dig som söker fördjupning och fortbildning i själavård eller har ett allmänt intresse av temat för dagen. Dagarna innehåller såväl föreläsningar som tid för efterföljande samtal. Genom samarbete med Betaniastiftelsen erbjuds seminariedagar som riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg, räddningstjänst, polis, skola, arbetsförmedling, flyktingsamordnare och olika kyrkor och trossamfund. Se kalendariet för kommande seminariedagar.
• Se kalendariet för aktuella program!

SKRIVARKURS

Skrivarkurs med Anita Goldman. ”Att skriva sig till försoning”. Anita Goldman är en erfaren ledare av Skrivarkursen. Hon är yrkesverksam författare och kulturjournalist. I boken Ljusbärarna diskuterar hon frågor om skuld och förlåtelse, engagemangets och kärlekens gränser och hur vi kan hitta ett bättre sätt att förhålla oss till lidandet. I romanen Kärlekskursen bearbetas samma tema på ett personligt vis. Anita Goldman utgår från det personliga i skrivarövningar där deltagarna söker finna nya angreppspunkter och synsätt på sina livsberättelser. Man kanske inte kan skriva sig till försoning, men ta några steg i riktning mot att berätta ur en ny synvinkel, med en annan tonvikt. Och kanske lösa upp några knutar på vägen.
Skrivarkursen riktar sig till dig som:
– inte tror att du kan skriva men gärna skulle vilja pröva
– tycker om att skriva men mest skrivit för byrålådan och nu vill utveckla ditt skrivande och komma vidare
– har lite vana att skriva men nu vill prova på att skriva utifrån ett särskilt tema
Här finns mer info om kursledaren:
www.anitagoldman.com

KONFERENSER, ÖVERNATTNING MED MERA

Mötesplats för din grupp under en eller flera dagar.

Lilleskog är en plats för goda möten för din församlings arbetslag eller grupp. Välkommen att kontakta oss för att boka din vistelse och för att samtala kring hur just era tankar med dagarna på Lilleskog ser ut.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

KAPELLET


ALLMÄNNA UTRYMMEN

KONFERENSLOKALER

KARTA

KONTAKT

 

 

 

 Romanska bågar

Inne i den väldiga romanska kyrkan
trängdes turisterna i halvmörkret.
Valv gapade bakom valv
och ingen överblick.
Några ljuslågor fladdrade.

En ängel utan ansikte
omfamnade mig och viskade genom hela kroppen: ”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är
som det skall.”

Jag var blind av tårar och föstes ut på den solsjudande piazzan tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och Signora Sabatini,
och inne i dem alla öppnade sig
valv bakom valv oändligt.

Tomas Tranströmer